De vrijwilligersdag

Ieder jaar wordt er een vrijwilligersdag georganiseerd door het bestuur van de Oase. Op zo’n dag worden de vakantieweken voorbereid. Ook worden workshops gegeven en onderwerpen besproken om de vrijwilligers zo goed mogelijk voor te bereiden op de vakantieweken. Tevens kunnen de nieuwe vrijwilligers en coördinatoren kennis met elkaar maken.
Deze vrijwilligersdagen worden gehouden in de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk te Wezep.