Direct naar inhoud

Voor wie is de Oase?

Zwolle, 12-07-2018

Geschiedenis.

Begin jaren ’60 wilden de diaconieën van de gereformeerd kerken vrijgemaakt graag eenzame ouderen en ouderen met een zorgbehoefte een vakantie bieden. Daarvoor is toen in 1965 de Gereformeerde Stichting Vakantiekring De Oase opgericht (GSV De Oase).

De stichting heeft vervolgens 54 jaar lang voor invaliden, chronisch zieken en (eenzame) bejaarden – die lid waren van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt – tegen een minimale vergoeding een vakantie kunnen realiseren. Naast de eigen bijdragen van de gasten, werd ieder jaar een belangrijk financieel deel gedekt wordt door inkomsten van de diaconieën binnen de GKV.

Ook dit jaar 2019  biedt de stichting de gasten in het zorghotel ‘De Vrije Vogel‘ in Elsloo opnieuw onvergetelijke vakantieweken aan. Veel vrijwilligers spannen zich tot het uiterste in om deze  weken voor de gasten tot een succes te maken

 Dilemma’s

Helaas loopt De Oase tegen de grens aan van ‘het zelf kunnen doen’ . Andere organisaties hebben – voor het kerngedeelte – professionals ingeschakeld die in loondienst zijn. De Oase doet – als kleine speler in het veld – alle werkzaamheden nog met vrijwilligers, ondanks dat de wettelijke regels aangescherpt zijn in administratieve zin (AGV-ANBI etc) als wel in de verzorging (BIG – bevoegd en bekwaam etc).

Het wordt elk jaar moeilijker om voldoende verzorgende vrijwilligers te krijgen. Er zijn vrijwel geen vrijwilligers meer te vinden die – als BIG-geregistreerde of als ‘bevoegd en bekwaam’ – een week met De Oase willen meedraaien. Het bestuur kan op deze wijze niet langer opereren binnen De Oase. Er is onvoldoende aanwas in de komende jaren om in deze behoefte te blijven voorzien. Het bestuur is en blijft verantwoordelijk voor een goede verzorging en is ook persoonlijk aansprakelijk, mochten er ongelukken met de gasten plaatsvinden, zeker als blijkt dat de zorgvoorziening niet aan de huidige eisen van deze tijd heeft voldaan.

De Oase is als een ‘kind van de vrijmaking’ voortgekomen uit de GKv in de jaren ’60, de tijd van kerkelijke verzuiling met ‘hoge muren’. Het bestuur heeft het Reglement van de stichting bij besluit van 25 oktober 2016 aangepast zodat ook leden van een samenwerkingsgemeente GKV / NGK en CGK mee kunnen.  Kan de Oase wel zelfstandig blijven – als een hele kleine speler in dit veld – nu De Oase in een lastige fase verkeerd en tevens kerkverbanden ineen worden geschoven? Blijft de GKv, waaruit de stichting is voortgekomen, nog een zelfstandig kerkverband? Zo niet, dan heeft ook de Oase geen bestaansrecht meer.

Als laatste kan opgemerkt worden dat het bijzonder moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden die vrije tijd willen inruilen tegen vrijwilligerswerk binnen De Oase. Daar in het komende jaar (2019) drie bestuursleden zullen aftreden (voorzitter, penningmeester en het PR-bestuurslid), blijft er – al met al – weinig vooruitzicht in een gezond voortbestaan van De Oase.

Conclusie:

De feitelijke en kerkelijke ontwikkelingen houden de opheffing van De Oase niet meer tegen. Het wordt elk jaar moeilijker de vakantieweken te organiseren:

                                                    daarom heeft het bestuur besloten dat 2019 het laatste jaar wordt van de Vakantiekring De Oase.   

 

  • Wij hopen u in dit jaar – 2019 – nog te mogen begroeten in het groepshotel ‘De Vrije Vogel’ in Esloo.

NB: beide vakantieweken zijn thans volgeboekt.  U kunt zich nog wel laten plaatsen op de wachtlijst.

 

Wanneer de vakantieweken in 2019 zijn gepland en wat de kosten hiervan zijn, ziet u onder ‘Accommodatie De Vrije Vogel’ op deze website.

 

Namens het bestuur

 

Klaas Berghuis, voorzitter