Geschiedenis

Tijdens de vakantieweken in 2015 zal de Gereformeerde Stichting Vakantiekring de Oase haar 50 jarig jubileum vieren. In 1965 is de stichting in Hotel Franck te Amersfoort opgericht, met als doelstelling gasten met een lichte beperking, chronische zieken en (eenzame) bejaarden – leden van de Geref. Kerk Vrijgemaakt – op haar kosten een vakantie te bezorgen.

Vanaf 1963 werden op initiatief van wijlen ds. D. van Houdt al vakanties georganiseerd door gebruik te maken van een woonark die in diverse plaatsen in Nederland werd aangelegd. Om aan alle aanvragen te voldoen werden er ook kosteloos bungalows ter beschikking gesteld door derden. Op een gegeven moment werden de kosten van onderhoud van de woonark zo hoog dat het niet meer haalbaar was om deze te houden. Vanaf dat moment organiseerde het bestuur de jaarlijkse vakantieweken in verschillende parken of vakantiebungalows. De vakantie weken worden nu al 13 jaar gehouden in het vakantiepark ‘van Harte’ te Echten (Dr.) De stichting organiseert de vakantieweken in de laatste twee weken van augustus.

Het komt voor dat een gast bij de Oase vakantie houdt en dat de partner daarvan daardoor ruimte krijgt voor zichzelf. (Over)belaste mantelzorgers kunnen hierdoor weer nieuwe energie opdoen. Dit alles wordt gerealiseerd met de hulp van vrijwilligers die zich een week beschikbaar stellen, zodat de gasten een aangename week vakantie kunnen hebben.
De gasten worden aangemeld met behulp en/of advies van een plaatselijke diaconie. De kosten voor deze vakantie worden voor een gedeelte betaald door de gasten zelf. De overige inkomsten van de stichting bestaan uit: giften en donaties van diaconieën en particulieren. De stichting kan hierdoor steeds haar doelstelling blijven verwezenlijken.

Iedere week kunnen 50 gasten mee en ongeveer 30 vrijwilligers. Voor het jaar 2015 verwacht het bestuur meer aanmeldingen. Dit heeft verschillende redenen. Omdat tijdens de weken van het 50 jarig bestaan een feestprogramma wordt aangeboden, verwacht het bestuur dat meerdere gasten dit willen meemaken. Daarom is er dit jaar een derde vakantieweek. Deze week zal direct achter de twee andere weken plaats vinden en hetzelfde programma bieden.

  • 1e week: 14 augustus t/m 21 augustus
  • 2e week: 21 augustus t/m 28 augustus
  • 3e week: 28 augustus t/m 4 september

Aanmelding gasten:
Deelname aan één vakantieweek (maximaal 50 gasten) kost € 500,- (complete verzorging). U dient wel gebracht en gehaald te worden naar en van het vakantiepark. Wilt u, als gast, deze 50 jaar jubileum met ons mee vieren, neem dan contact op met uw diaken. Hij wil u graag over de Oase informeren en het inschrijfformulier voor u aanvragen. Dit inschrijfformulier kunt u ook zelf aanvragen bij: Mw. A. Slump, Stadseiland 14, 8243 HT Lelystad. Telefoon: 06.12201531. Het dient wel door uw diaken ondertekend te worden. Ook voor een eventuele financiële ondersteuning – mocht dat nodig zijn – kunt u bij uw diaken terecht.

Aanmelding vrijwilligers:
De Oase zoekt voor alle weken – en zeker voor de derde week – nog vrijwilligers. Helpt u/jij ons mee om de vakantiegasten een fijne week te bezorgen? U kunt zich hier aanmelden
Voor nadere informatie kunt u/jij ook contact opnemen met Mw. H. Marsman tel. nummer: 0529-450820.