Financiën

GSV de Oase ontvangt geen enkele subsidie en kan alleen bestaan dankzij giften, donaties of legaten van particulieren, diaconieën en verenigingen.

Deze financiële steun stelt de Oase in staat om de kosten voor haar gasten laag te houden. De gasten betalen nu nog een eigen bijdrage van € 500,- per week.

Helpt u mee de ouderen een fijne vakantie te bieden?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL50 RABO 0366 8058 19, t.n.v. GSV de Oase te Nijkerk.